PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer debutant (S), în cadrul Facultății de Inginerie Industrială și Robotică, Laboratorul Tehnologia Construcțiilor de Mașini.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 12 (douăsprezece) posturi contractuale vacante de execuție de muncitor calificat I (electrician), din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Întreținere Patrimoniu.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post vacant de execuție de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.

PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a cinci posturi vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Școlii Gimnaziale Politehnica.