PROCES-VERBAL încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea a 10 (zece) posturi contractual vacante de execuție de îngrijitor, din cadrul Direcției Ȋntreţinerea Patrimoniului, Serviciul Administrare Spaţii de Ȋnvăţământ.

ANUNȚ și FIȘA POSTULUI Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 17.07.2024, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala Consiliu, Biblioteca Centrală a Universității de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a două posturi vacante de execuție de consilier juridic grad IA (S), conform organigramei Direcției Juridice și Contencios, Serviciul Contencios. NOTĂ INFORMATIVĂ Având în vedere faptul ca niciun candidat nu a depus dosar de concurs in perioada de depunere a dosarelor 26.06.2024 – 09.07.2024, pentru ocuparea celor două posturi vacante de execuție de consilier juridic grad IA (S), conform organigramei Direcției Juridice și Contencios, Serviciul Contencios, comisia de concurs declară concurul incheiat.

ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, anunță organizarea în data de 17.07.2024, Sala AN 215, Clădirea Rectorat, ora 13:00, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului vacant de execuție de informatician debutant (M), în cadrul Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare şi Resurse Umane.