PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Biroului Protectia Datelor cu Caracter Personal.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea a doua posturi de administrator financiar I(S) din cadrul DIRU, Serviciul Gestionarea Formarii Profesionale si Evaluarii Periodice a Personalului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul ETTI, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.