PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Dep. UNESCO.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Hidraulica, Masini Hidraulice si Ingineria Mediului.

ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011 cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 14.02.2022, ora 10:00, la sediul sau din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, sala B 205, a concursului pentru ocuparea a două posturi contractual vacante de execuţie, cu normă întreagă, Inginer Debutant (S), din cadrul Facultății de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației – Departamentul de Telecomunicații.