PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat, din cadrul Direcției Întreținerea Patrimoniului, Serviciul Rețele Utilitare.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor necalificat, din cadrul Facultății de Inginerie Medicală.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Dezvoltarea Patrimoniului.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.06.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de conducere de Sef Centru din cadrul Centrului de Formare a Personalului Didactic din Licee.