PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare al candidatului cu numărul de marcă 24802, în cadrul Direcției Informatizare și Resurse Umane, Serviciul Tehnologia Informației și Comunicații.