PROCES-VERBAL incheiat in urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 24776, în cadrul Direcției Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic – DVICA, Biroul Casa de Oaspeți.