ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala R 023, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Sisteme Electroenergetice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. de Producere si Utilizare a Energiei.