ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu  modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 12.12.2018, ora 14.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, in cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, sala CK 003, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului de muncitor din cadrul Facultatii Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. TCM, laboratorul Prototipuri, Dezvoltare Proiecte si Produse.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, Dep. Calculatoare.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala AN 215, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de secretar I(S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Scoala Doctorala.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la examenul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat (strungar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine, formatia de lucru Noul Local.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de secretar I(S) din cadrul Facultatii Automatica si Calculatoare, secretariat.