ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 11.12.2018, intervalul orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Facultatii de Energetica, sala EH 016, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S), din cadrul Facultatii Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G. nr. 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 11.12.2018, intervalul orar 10.00-12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti – Spalatorie Complex Leu.