ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 10.06.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala 3.1, Biblioteca Centrala, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a postului contractual vacant de execuţie de administrator financiar debutant (S) din cadrul Bibliotecii Centrale.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare si ale OMEN nr. 5138/2014, anunta organizarea, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, Bucuresti, sala JC211, a examenului pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii Transporturi, Dep. Autovehicule Rutiere.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a sase posturi de muncitor calificat (electrician) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

PROCES-VERBAL incheiat în urma sustinerii interviului la concursul organizată pentru ocuparea postului vacant de execuție de consilier juridic debutant (S) din cadrul Serviciului Contencios, Direcția Juridică și Contencios.