ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 11.10.2021, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala B216-Leu, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de inginer debutant din cadrul Facultatii de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, Dep. Dispozitive, Circuite si Arhitecturi Electronice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant din cadrul FIIR, Dep. TCM.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Aerospatiala, Secretariat.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (zugrav) din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat I (instalator) din cadrul  din cadrul DIP, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul FIIR, Dep. TCM.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de Secretat I (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica – Secretariat