RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de ingrijitor din cadrul Scolii Primare Politehnica.

RAPOARTE FINALE ale examenelor organizate pentru promovarea personalului (admin.financ ISadmin.financ.IIIS) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, compartimentul Registratura UPB.