PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise si a probei practice la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Lab. Modelare si Simulare Procese Dinamice.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei scrise la concursurile organizate pentru ocuparea postului de inginer debutant (S) si a postului de tehnician III(M) din cadrul Institutului CAMPUS.