RAPOARTE FINALE ale examenelor de promovare a personalului din cadrul Directiei Ddezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea unui post de inginer I(S) si a unui post de tehnician debutant (M) din cadrul Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică, Serviciul Evidența, Gestiunea și Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor, Biroul Gestiune și Evidența Proiectelor.