PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de inginer IA(S) din cadrul FIIR, Dep. Roboti si Sisteme de Productie.

ANUNT si FISA POSTULUI Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 11.07.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 010, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 6 (sase) posturi vacante de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea a patru posturi de muncitor necalificat din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul Administrarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.