ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 11.03.2022, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Garaj Auto, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de sofer I(M) (categoria Bsi a postului vacant de sofer I(M) (categoriile B, CE) din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Parc Auto.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 11.03.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Sala AN 010, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a 6 (sase) posturi de pompier din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Serviciul pentru Situatii de Urgenta.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DGAE, Serviciul Programe si Activitati pentru Viitor Ingineri, Biroul Centrul de Antreprenoriat.