CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 11.03.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui post vacant de execuție de specialist SEO (specialist in audienta online), conform organigramei Direcţiei Euronews România.

În cazul ocupării postului scos la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

08.03.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

14.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

18.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

23.03.2022

RAPORT FINAL