ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, la sediul Facultatii Ingineria Sistemelor Biotehnice, sala D 101, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de laborant debutant din cadrul Dep. Sisteme Biotehnice.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 16.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a 3 (trei) posturi de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Informatizare si Resurse Umane, Compartiment Arhiva.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.01.2019, ora 10.00, la sediul din Str. Gh. Polizu, nr. 1-7, sector 1, Bucuresti, sala F 101, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de tehnician IA(M) din cadrul Facultatii de Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor, Dep. Chimie Anorganica, Chimie Fizica si Electrochimie.
ANUNT si FISELE POSTURILOR Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, cladirea Rectorat, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a urmatoarelor posturi contractual vacante: 1 (un) post de administrator financiar I(M); 2 (doua) posturi de tehnician IA(M) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Retele Utilitare.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, sala EI 112, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Retele si Sisteme Electroenergetice.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.01.2019, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, Biblioteca Centrala, corp C, sala C 101, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Bibliotecii Centrale.
ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 14.01.2019, ora 11.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, la Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica, corp CG, sala CG 014, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului contractual vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Inginerie Mecanica si Mecatronica, Dep. Organe de Masini si Tribologie.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti – spalatorie complex Leu.