PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii interviului la concursul organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar I(S) din cadrul DVICA, Biroul Testare.

RAPORT FINAL (nr. inreg. 25007) al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Institutului de Cercetare CAMPUS, Grupul pentru Materiale Polimerice Avansate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Institutului de Cercetare CAMPUS, Grupul pentru Materiale Polimerice Avansate.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Bioresurse si Stiinta Polimerilor.