PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise/practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 10284, în cadrul Facultății de Transporturi, Dep. Transporturi, Trafic și Logistică.