PROCES-VERBAL incheiat în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca nr. 23517, în cadrul Direcției Valorificarea Infrastructurii și a Capitalului Academic, Serviciul Valorificarea Activităților Academice și Proiectelor Instituționale, Biroul Plasare Forță de Muncă PoliJobs.