RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de inginer debutant din cadrul FIIR, Dep. Tehnologia Constructiilor de Masini.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul Dep. UNESCO.