RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea a doua posturi de inginer debutant din cadrul FIIR, Dep. Rezistenta Materialelor.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la concursul organizat pentru ocuparea postului de tehnician debutant (M) din cadrul Fac. Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei.