PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Inginerie Chimica si Biotehnologii, Dep. Chimie Analitica si Ingineria Mediului.

PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise la examenul organizat pentru promovarea personalului din cadrul Facultatii de Ingineria Sistemelor Biotehnice, Dep. Sisteme Biotehnice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat I(M) (tamplar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat I(M) (tamplar) din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea postului de administrator financiar debutant (S) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislatie si Standarde in Domeniul Calitatii.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 republicata cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 09.05.2022, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Cercetare-Inovare si Fonduri Europene, Serviciul Dezvoltare-Contractare Proiecte.