ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011 cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea in data de 05.11.2018, ora 12.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminata, cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S), in cadrul Directiei Fonduri Europene.
PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de muncitor calificat (tamplar) din cadrul Directiei Intretinerea Patrimoniului, Serviciul Interventii in Spatii de Invatamant si Camine.