PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti, spalatorie complex Leu.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei scrise a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Facultatii de Energetica, Dep. Producerea si Utilizarea Energiei.