RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar I(S) din cadrul secretariatului Facultatii de Transporturi.
RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a postului vacant de secretar IA(M) din cadrul Scolii Doctorale de Inginerie Aerospatiala, Facultatea de Inginerie Aerospatiala.
PROCES-VERBAL incheiat in urma sustinerii probei practice a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat din cadrul Facultatii de Ingineria si Managementul Sistemelor Tehnologice, Dep. TCM, Laboratorul Prototipuri, Dezvoltare Proiecte si Produse.