RAPORT FINAL al examenului organizat pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Intretinere Patrimoniu, Serviciul Gestionarea Complexelor Studentesti.