PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) din cadrul Facultatii de Energetica, Lab. Modelare si Simulare Procese Dinamice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarului candidatului inscris la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de tehnician I(M) din cadrul Facultatii de Inginerie Industriala si Robotica, Dep. Ingineria Calitatii si Tehnologii Industriale.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma sustinerii probei practice la examenele organizate pentru promovarea personalului din cadrul Directiei Dezvoltarea Patrimoniului, Biroul Administrarea Patrimoniului.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 02.04.2021, ora 13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Serviciului Relatii Publice, Biroul Comunicare.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 02.04.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 215, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de administrator financiar I(S) din cadrul Directiei Cabinet Rector.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 02.04.2021, ora 10.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de conducere de sef birou (S) din cadrul Serviciului Calitate, Biroul Legislatie si Standarde in domeniul Calitatii.

ANUNT Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, in conformitate cu prevederile LG 53/2003 – Codul Muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale HG 286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, anunta organizarea, in data de 02.04.2021, ora 13.00, la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, cod postal 060042, CIF 4183199, Bucuresti, sala AN 034, a concursului pentru ocuparea pe perioada nedeterminata (pentru persoanele pensionate, angajarea se va face pe o perioada determinata de 1 an), cu norma intreaga, a postului vacant de conducere de sef serviciu (S) din cadrul Serviciului Proiecte Infrastructura, Directia Proiecte Strategice.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursurile organizate pentru ocuparea postului vacant de inginer I(S) si a celui de tehnician debutant (M) din cadrul Direcției pentru Managementul Activității de Cercetare Științifică, Serviciul Evidența, Gestiunea și Monitorizarea Cheltuielilor Proiectelor, Biroul Gestiune și Evidența Proiectelor.

PROCESE-VERBALE incheiate in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de inginer debutant (S) si a postului vacant de tehnician III(M) din cadrul Institutului CAMPUS.