ANUNT – Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti implementeaza proiecte de cercetare de tip Proof of Concept, cu edintificatorul UPB-PoC 2020.
UPB anunta scoaterea la concurs a postului de Asistent de cercetare in calculatoare in cadrul proiectului – Revitalizarea bibliotecilor si a patrimoniului cultural prin tehnologii avansate – (Lib2Life) – Cod – PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017.
18.03.2021
PROCES-VERBAL – incheiat in urma selectiei dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea postului de asistent de cercetare in calculatoare in cadrul proiectului.
22.03.2021
PROCES VERBAL – incheiat in urma sustinerii probei interviu