Proces Verbal – Rezultat final în urma derulării probei scrise din cadrul examenului de promovare pentru candidatul cu marca nr. 12938, în cadrul Facultății de Știința și Ingineria Materialelor, Laboratorul Procesarea Materialelor Metalice și Ingineria Mediului, din funcția de îngrijitor I în funcția de inginer gradul II (S)


Proces Verbal – Rezultat final în urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca nr. 18834 din funcția de muncitor necalificat în funcția de îngrijitor din cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ


Proces Verbal – Rezultat final în urma derulării probei practice din cadrul examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu marca nr. 1992 in cadrul Facultății de Inginerie Chimică și Biotehnologii, Serviciul Administrativ, din funcția de muncitor necalificat în funcția de îngrijitor