ANUNT – Universitatea Naționale de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017 – privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii nr. 1336/28.10.2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile O.M.E.N. nr. 5138/2014, anunță organizarea examenului de promovare pentru candidatul al cărui dosar de examen a fost înregistrat cu numărul 27673, în cadrul Biroului Protocol și Diplomație, Direcția Cabinet Rector, din funcția de administrator financiar treapta I(M) în funcția de administrator financiar grad III(S),

PROCES VERBAL – încheiat în urma verificării dosarelor de concurs ale candidaților înscriși la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer sistem gradul IA (S) din cadrul Centrului de Securitate Cibernetică, Direcţia Informatizare

PROCES VERBAL – încheiat în urma verificării dosarului de concurs al candidatului înscris la concursul organizat pentru ocuparea unui post contractual vacant de execuție de inginer gradul IA (S) din cadrul Laboratorului de Automatică și Informatică Industrială, Facultatea de Automatică și Calculatoare