Universitatea Politehnica București inițiază un proiect de cercetare colaborativă referitor la dezvoltarea unui Centru de Competenta in domeniul Inteligentei Aritificiale pentru date de teledetectie hiperspectrale.
Proiectul va fi depus în cadrul competitiei The EEA Grants CALL FOR PROPOSALS 2018 – Collaborative Research Projects, cu termen de depunere 01.10.2018. În vederea depunerii și implementării proiectului Universitatea Politehnică București solicită întreprinderilor interesate să devină parteneri în proiect transmiterea unei scrisori de interes până cel târziu în data de 27.09.2018 către Universitatea Politehnica din București, la adresa de email daniela.faur@upb.ro.
Scrisoarea de interes este de asteptat sa contina:
• justificarea interesului companiei în proiect ;
• experiența companiei în proiecte similare ;
• contribuția potențială în activitățile proiectului privind achizitia si prelucrarea datelor de teledetectie hiperspectrale, implementarea si validarea unor scenarii de utilizare a informatiei extrase din date in domenii precum: studiul vegetatiei, geologie si hidrologie.
Informatii suplimentare legate de competitive sunt disponibile la: https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare
Pentru detalii va rugam sa ne contactați la adresa de email: daniela.faur@upb.ro


ANUNT PRIVIND REZULTATUL PROCEDURII DE SELECTIE
În conformitate cu prevederile:

  • OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului finanicar norvegian 2014-2021
  • Ordinului nr. 2840/6560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2014- 2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021
  • Procedurii interne de selectare a partenerilor privaţi în cadrul proiectelor finanţate prin Programe Operaţionale (aprobată prin Hotărârea nr 20479/24.10.2016 și completată prin Hotărârea nr. 13204/23.07.2018)

Universitatea Politehnica București  anunta rezultatul procedurii de selectie a unui partener din mediul privat in vederea depunerii unei cereri de finantare pentru implementarea proictului “Centru de Competenta in domeniul Inteligentei Artificiale pentru date de teledetectie hiperspectrale.” Proiectul va fi depus în cadrul competitiei The EEA Grants CALL FOR PROPOSALS 2018 – Collaborative Research Projects.
Rezultatul procesului de evaluare și selectare a potențialilor parteneri este:

  1. Ecosystem Management & Consulting (EMC), declarat Admis.