CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 26.01.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 11:00, Biblioteca Centrală UPB, etaj 2, sala de consiliu, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a unui (1) post vacant de execuție de Manager Parteneriate pentru Departamentul Digital, conform organigramei Direcţiei Euronews România.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

20.01.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

27.01.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

02.02.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

07.02.2022

RAPORT FINAL