CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 02.11.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1400, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 5 (cinci) posturi vacante de execuție de șofer, conform organigramei Direcţiei Euronews România.
În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

28.10.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

01.11.2022

INFORMARE PRIVIND SUSPENDAREA PROBEI SELECȚIEI DE DOSARE

08.11.2022

NOUL CALENDAR DE DESFASURARE AL PROBELOR DE CONCURS

11.11.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

17.11.2022

PROCES VERBAL – PROBA PRACTICA

23.11.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

28.11.2022

RAPORT FINAL