CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 02.11.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1200, sala 3.1, etaj 3, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare, a 2 (două) posturi vacante de execuție de designer grafică (grafician) din cadrul Direcţiei Euronews România. În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către persoane pensionate, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

28.10.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

01.11.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 01

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 02

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 03

03.11.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

09.11.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

14.11.2022

RAPORT FINAL