CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale HG nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 07.03.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 10 (zece) posturi vacante de execuție de jurnaliști TV București, din cadrul Direcţiei Euronews România, pe următoarele domenii, dar nu numai: social, politic, economic, eveniment, cultural, sport.
În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

02.03.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

04.03.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE PRIVIND ETAPA SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

08.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

10.03.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 01

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE 02

14.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

16.03.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE

17.03.2022

RAPORT FINAL