CLICK AICI PENTRU CONDITIILE DE PARTICIPARE Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare, anunţă organizarea în data de 07.03.2022, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, ora 1100, sala Consiliu, etaj 2, Biblioteca Centrală UPB, a concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, normă întreagă de muncă, cu o perioadă de probă, conform legislației în vigoare a 7 (șapte) posturi vacante de execuție de jurnaliști web, din cadrul Direcţiei Euronews România.
În cazul ocupării posturilor scoase la concurs de către o persoană pensionată, angajarea se va face pe perioadă determinată de 1 an.

CLICK PENTRU FISA POSTULUI

02.03.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

04.03.2022

PROCES VERBAL – SOLUTIONARE CONTESTATIE PRIVIND ETAPA SELECTIEI DOSARELOR DE CONCURS

08.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA SCRISA

14.03.2022

PROCES VERBAL – PROBA INTERVIU

17.03.2022

RAPORT FINAL