ANUNT – UPB organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a postului vacant de Asistent de cercetare in cadrul proiectului  – Tehnologie pentru circuite cu nod electronic de 2 nm – IT2

19 aprilie 2021

PROCES VERBAL – incheiat in urma etapei de evaluare si selectie a dosarelor de concurs

22 aprilie 2021

PROCES VERBAL – incheiat in urma rezultatului probei interviu

27 aprilie 2021

RAPORT FINAL – al concursului pentru ocuparea postului vacant, pe durata determinata, in cadrul proiectului – IT2