ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de Sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile şi ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod PS-17-DFE-03 si ale Deciziei nr. 3417/15.09.2021, organizeaza concurs la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, in cadrul contractului (proiectului) cu titlul “Maximizarea succesului profesional prin metode novatoare de dezvoltare a abilitatilor practice in inginerie „MAXIMUS, MySMIS 133168”, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fracțiune de normă, a urmatoarelor posturi vacante in cadrul proiectului mentionat: expert consiliere 3 – 1 post; expert consiliere 4 – 1 post.

PROCES-VERBAL incheiat in urma verificarii dosarelor candidatilor inscrisi la concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului MAXIMUS.

RAPORT FINAL al concursului organizat pentru ocuparea urmatoarelor posturi: expert consiliere 3 – 1 post; expert consiliere 4 – 1 post din cadrul proiectului MAXIMUS.