Universitatea POLITEHNICA din București scoate la concurs 2 (două) posturi de Asistent cercetător în conformitatea cu prevederile legii nr. 53/2003 – Codul Muncii in cadrul proiectului finantat din Fonduri Europene nerambursabile Cod: PS-17-DFE-03, cu titlul – Sisteme de compensare a vibrațiilor echipamentelor cu fascicul laser pentru microchirurgie (VICOMP).
Posturile sunt pe perioada determinata, cu fracțiune de normă.
Pentru detalii suplimentare si condițiile generale impuse consultați
ANUNTUL DE CONCURS