PROCES VERBAL – privind procesul de selectie pentru ocuparea posturilor scoase la concurs in cadrul proiectului – A|4GENDARED –