ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, anunta concursul pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fractiune de norma, a unui post de Cercetător specialist Membru I in cadrul proiectului cu titlul – Sistem inovativ pentru combaterea transfrontaliera a terorismului, crimei organizate, traficului ilegal de bunuri si persoane – Cod: SMIS/ID – 121596.

19.10.2022

PROCES VERBAL – SELECTIE DOSARE CANDIDATI

21.10.2022

RAPORT FINAL