ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedura de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, anunță organizarea în data de 30.01.2023, la sediul din Splaiul Independenței, nr. 313, sector 6, București, Facultatea de Automatică și Calculatoare, ora 11, sala PR 307, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fractiune de norma, a unui post de Cercetător specialist în cadrul proiectului de cercetare Soluție Inovativă de Optimizare a Productivității Utilizatorilor prin Monitorizarea Multi-Modala a Activității și a Profilelor – OPTIMIZE Cod: “Cod SMIS/ID: 121491