ANUNT – Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, scoate la concurs doua posturi (unul de Proiectant Sisteme Informatice si unul de Inginer de Sistem in Informatica) pe perioadă determinată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, rămase vacante în cadrul proiectului Cod: “Cod SMIS/ID: 121491”, cu titlul  Soluție Inovativă de Optimizare a Productivității Utilizatorilor prin Monitorizarea Multi-Modala a Activității și a Profilelor – OPTIMIZE

14.12.2021

PROCES VERBAL – EVALUARE SI SELECTIE DE DOSARE

16.12.2021

RAPORT FINAL  – Pentru ocuparea celor doua posturi din cadrul proiectului OPTIMIZE