[vc_row][vc_column][vc_column_text]Universitatea Politehnica din București implementează proiectul „Hub inovativ pentru tehnologii avansate de securitate cibernetică (ATLAS)”, de tip Complex finanțat de UEFISCDI (Contract. Nr. 17PCCDI/2018) coordonat de Facultatea de Automatică și Calculatoare prin Sl. Dr. Ing. CHIROIU Mihai-Daniel.
Proiectul își propune îmbunătățirea performanțelor de cercetare și de colaborare în domeniul securității cibernetice. Existența programelor de master și doctorat dedicate securității cibernetice în universitățile partenere, reprezintă baza pentru colaborare în vederea consolidării competențelor științifice și tehnologice, și creează premisele dezvoltării de parteneriate cu mediul guvernamental și privat. Proiectul propune două direcții majore de acțiune: creșterea gradului de implicare și vizibilitate pe plan național și internațional prin cercetare fundamentală și aplicativă, și dezvoltarea instituțională prin transfer tehnologic între parteneri sau colaboratori externi. Programul comun de cercetare-dezvoltare adresează teme de mare interes pentru asigurarea securității cibernetice: securitatea aplicațiilor și sistemelor de operare, securitatea IoT și cloud.
Dintre direcțiile de cercetare abordate menționăm: folosirea metodelor formale și a tehnicilor de învățare automată pentru îmbunătățirea securității aplicațiilor software, securitatea dispozitivelor IoT utilizând inteligență distribuită, tehnologii criptografice noi pentru securizarea comunicațiilor în IoT și a datelor stocate în cloud.
 
Astfel, în cadrul proiectului sunt disponibile 2 posturi de asistent de cercetare. Candidații selectați vor fi angajați cu normă întreagă pe durata desfășurării proiectului cu posibilitatea de prelungire încă 2 ani după finalizarea acestuia.
 

  1. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE A POSTULUI:

A.1. Denumire post, grad, nivelul studiilor: Superioare
A.2. Vechime: 0 ani
A.3. Scopul principal al postului: Îndeplinirea activităților de cercetare-dezvoltare ale proiectului in vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate
 

  1. CERINŢE POST:

B.1. Studii de specialitate: drd. sau doctor în domeniile Inginerie Electronică și Telecomunicații sau Calculatoare, Tehnologia Informației și Ingineria Sistemelor
B.2. Perfecționări (specializări):
B.3. Cunoștințe de operare pe calculator (necesitate şi nivel): nivel avansat
B.4. Limbi străine (necesitate și nivel de cunoaștere):
B.5. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoștințe de folosire a tehnicii de calcul, capacitate de comunicare interpersonală, capacitate de a lucra în echipă, rezistență la stres, cunoștințe de implementare sisteme software
B.6. Cerințe specifice: Muncă de birou/laborator; Deplasări în țară și/sau în străinătate
UNIVERSITATEA “POLITEHNICA” DIN BUCUREȘTI Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6, București, România

  1. ATRIBUŢII POST:

C.1. cercetare și dezvoltarea în domeniul securități cibernetice a sistemelor de operare moderne;
C.2. cercetarea și dezvoltarea de module software dedicate analizei securității sistemelor de operare;
C.3. contribuie la realizarea documentației tehnice bazate pe rezultatele obținute;
C.4. participă la activitățile de diseminare ale proiectului;
C.5. participă împreună cu ceilalți membri la activitățile din proiect.
C.6. contribuie la crearea unui cluster de securitate cibernetică și a unei platforme distribuite pentru exerciții de securitate cibernetică
C.7. participă la realizarea și testarea exercițiilor de securitate cibernetică desfășurate în cadrul proiectului
 

  1. Dosarul de înscriere

D.1. copie carte de identitate;
D.2. copie certificat naștere;
D.3. copie certificat căsătorie, dacă este cazul;
D.4. copie acte studii (toate), inclusiv foi matricole/suplimente la diplomă;
D.5. adeverință medicală – apt angajare;
D.6. cazier judiciar;
D.7. CV;
D.8. adeverință student doctorand.
 

  1. Concursul constă în:

E.1. analiza dosarului;
E.2. interviu cu directorul de proiect.
Documentele se depun la SL. Dr. Ing. CHIROIU Mihai , mihai.chiroiu@cs.pub.ro. Pentru orice întrebări nu ezitați să ne contactați.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]