Universitatea Politehnica București își exprimă public intenția de a stabili un parteneriat cu entități private, conform art.24 din ORDIN nr. 2840 din 31 octombrie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021 în vederea implementării unui proiect  finanțat prin EEA and Norwegian Financial Mechanisms.
În acest scop Universitatea Politehnică București așteaptă transmiterea unei scrisori de interes până cel târziu în data de 20.09.2018 către Universitatea Politehnica din București, la adresa de email: florin.rusca@upb.ro.
Informații suplimentare puteți afla accesați site-ul: https://uefiscdi.ro/eea-grants-proiecte-colaborative-de-cercetare sau – AICI