ANUNȚ Universitatea Națională de Știință și Tehnologie POLITEHNICA București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului pe posturi în afara organigramei, aprobată prin Ordinul nr. 4881/26.06.2023 emis de Ministerul Educației, având în vedere aprobarea cererii de finanțare aferentă proiectului ,,Aerogel-based magnetic nanocomposites for water decontamination (Nanocompozite magnetice pe baza de aerogel pentru decontaminarea apei) AEROGEL” (ID: 220234702), anunță organizarea concursului pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu normă întreagă de muncă, a unui post vacant de cercetător postdoctoral, în cadrul proiectului menționat.

FIȘA POSTULUI

12.04.2024

PROCES-VERBAL SELECȚIE DOSARE