ANUNT Universitatea Politehnica din Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Procedurii de sistem privind recrutarea și selecția personalului din sursă externă pe posturi în afara organigramei în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile si ale Ordinului pentru aprobarea Procedurii de sistem privind recrutarea în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile a Universității Politehnica din București, Cod: PS-17-DFE-03 si ale Deciziei nr. 4051/12.11.2021, organizeaza concurs la sediul din Splaiul Independentei, nr. 313, sector 6, Bucuresti, pentru ocuparea pe perioadă determinată, cu fractiune de normă, a postului vacant de expert consiliere 3 in cadrul proiectului cu titlul “Maximizarea succesului profesional prin metode inovatoare de dezvoltare a abilitatilor practice in inginerie – MAXIMUS, MySMIS 133168”.